Algemene informatie over de elpgroep

 • Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt de helft van het tarief van het consult in rekening gebracht (no show: € 60,-).
 • Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U krijgt van uw ziektekostenverzekeraar een nota m.b.t. de verrekening van uw eigen risico (als dat nog open staat).
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij uzelf.
 • Wij zijn lid van Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT), de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP), de Nederlandse Vereniging voor gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) en de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.
 • Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als eerstelijnspraktijk vinden wij samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal er overlegd worden met de betrokken huisarts. Indien wij informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen wij ook altijd eerst uw toestemming. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.
 • Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening verwijzen we u graag naar de speciale tab over onze klachtenregeling
 • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Op de website houden wij u op de hoogte van de wachtlijst.
 • Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Wij gaan zorgvuldig met de patiëntengegevens om en gebruiken alleen beveiligde verbindingen (zorgmail).
 • De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar.
 • Wij mailen beveiligd met u via Zivver. Indien u een vraag wilt stellen dan volstaat het om een bericht te sturen en aan te geven dat u iets wil vragen. Wij zullen u dan via Zivver een beveiligde mail terugsturen waarop u beveiligd kunt antwoorden.
 • Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), no: 62581848.
 • Het privacy statement kunt u downloaden via deze link.
 • Barbara Erenstein, Maria Ernst, Linda Verhoeven en Ingeborg van de Vecht zijn gevisiteerd vanuit de LVVP.
 • Onze kwaliteitsstatuten vindt u via de volgende links, die van toepassing zijn voor alle medewerkers van de ELPgroep: