Psychologen van de elpgroep

Mw. M.A.J. Ernst (Maria)

(1964) BIG geregistreerd GZ-psycholoog (49057726725), Kinder- & Jeugd psycholoog, Eerstelijnspsycholoog. AGB-code: 94004711
Registratie: NIP, LVVP
Werkervaring: Maria Ernst is sinds 2002 werkzaam bij de ELPgroep. Daarvoor werkte zij jarenlang bij een Jeugdzorginstelling in het kader van de preventieve/kortdurende hulpverlening binnen het Voortgezet Onderwijs en binnen een GGZ instelling . Maria is gespecialiseerd in de jongeren en jong volwassen problematiek, maar heeft haar kennis verbreed naar volwassen en ouderenproblematiek. Vanuit een systemisch, inzichtgevend en cognitief gedragstherapeutisch kader wil ze aansluiten bij de hulpvraag die mensen hebben. Tevens maakt zij gebruik van EMDR.
e-mail Maria

Mw. B. Erenstein (Barbara)

(1974) BIG geregistreerd GZ-psycholoog (29912083216), Psychotherapeut. AGB-code: 94061135
Registratie: NVVP
Werkervaring: Barbara Erenstein is werkzaam geweest bij een re-integratiebureau en vervolgens sinds 2005 bij de Parnassiagroep (GGZ instelling ). Sinds 2012 is zij werkzaam bij de ELPgroep. Ze heeft ervaring in het behandelen van mensen met spanningsklachten, angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek . Barbara heeft zowel ervaring met kortdurende, klachtgerichte behandelingen ( middels cognitieve gedragstherapie) als met langer durende behandelingen gericht op persoonlijkheidsproblematiek.
e-mail Barbara

Mw. L. Verhoeven (Linda)

(1967) BIG geregistreerd GZ-psycholoog (49029691625) en cognitief gedragstherapeut VGCT. AGB-code: 94007976
Registratie: VGCT, LVVP
Werkervaring: Linda Verhoeven werkt sinds 2012 bij de ELPgroep. Daarvoor werkte zij 11 jaar bij een commerciële GGZ instelling waar zij veel ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en behandelingen bij volwassenen. Vanaf 2011 is zij gestart met een eigen praktijk (Psychologiepraktijk Leidraad te Leiden). Linda werkt voornamelijk met volwassenen en heeft brede ervaring in het behandelen van onder andere angst- en stemmingsklachten, trauma en burnout. In de behandelingen maakt zij voornamelijk gebruik van de cognitieve gedragstherapie en ook werkt zij met EMDR.
e-mail Linda

Mw. I. van der Vecht (Ingeborg)

(1982) BIG geregistreerd GZ-psycholoog (49917493125) en orthopedagoog. AGB-code: 94013831
Registratie: NVO
Werkervaring: Ingeborg van der Vecht werkt sinds 2014 bij de ELPgroep. Daarvoor werkte zij als orthopedagoog in een residentiële instelling voor jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen en daarna bij de Raad van Kinderbescherming. Nadien is Ingeborg ruim 5 jaar werkzaam geweest bij een commerciële GGZ instelling waar zij zowel diagnostiek verrichtte, als behandeling bood aan kinderen en volwassenen. Daarnaast is zij werkzaam geweest als fertiliteitspsycholoog bij een medisch centrum. Ingeborg is gespecialiseerd in het werken met kinderen en jeugdigen. In de behandeling staan EMDR, oplossingsgerichte en cognitieve therapie centraal. 
e-mail Ingeborg

Mw. S. Vlasveld (Suzanne)

(1986) BIG geregistreerd GZ-psycholoog (99920888825). AGB-code: 94016549
Registratie: NVGzP
Werkervaring: Suzanne Vlasveld werkt sinds 2017 bij de ELPgroep. Daarvoor werkte zij 7 jaar bij een grote specialistische instelling voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tevens heeft zij ervaring in de jeugdhulpverlening en de verslavingszorg. Suzanne werkt klachtgericht en raakt geïnspireerd om cliënten vanuit hun eigen kracht beter te laten functioneren en zo bij te dragen aan het in gang zetten van een positieve ontwikkeling bij de cliënt. In haar behandelingen maakt Suzanne gebruik van technieken uit de oplossingsgerichte therapie en de cognitieve gedragstherapie en daarnaast werkt zij ook veel met EMDR. 
e-mail Suzanne

Mw. M.H.E. Hogenelst (Marloes)

(1966) BIG geregistreerd GZ-psycholoog (19018152825). AGB-code: 94106099
Registratie: NIP
Werkervaring: Marloes Hogenelst is sinds 2019 werkzaam bij de ELPgroep. Daarnaast werkt zij sinds 2000 in het Amsterdam UMC, als medisch psycholoog. Marloes heeft ervaring met het behandelen van volwassenen met een diversiteit aan (medisch gerelateerde) psychische klachten als angst, depressie en trauma. In haar behandeling zoekt Marloes samen met de client naar welke vorm van behandeling het beste aansluit en maakt daarbij gebruik van technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en van EMDR. 
e-mail Marloes