Klachtenprocedure bij de elpgroep

De elpgroep is aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Uiteraard hopen we dat u een klacht eerst met uw psycholoog bespreekt zodat u het samen kunt proberen op te lossen. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ELP Groep: Barbara Erenstein. Mocht ook hieruit geen goede oplossing komen dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie. Vanaf januari 2017 is dat de WKKGZ (geschillencommissie). Wij zijn onder andere via de LVVP aangesloten bij deze klachtenregeling: het doel daarvan is dat vrijgevestigde zorgaanbieders een klachtenfunctionaris kunnen inschakelen wanneer zij in een gesprek met de cliënt niet meteen tot een oplossing kunnen komen. De klachtenfunctionaris kan na de eerste klachtopvang ook een bemiddelende rol spelen.