elpgroep

Locaties in Leiden:

 • Roodenburgerstraat
 • Gezondheidscentrum Merenwijk
 • Gezondheidscentrum Stevenshof

06 - 24558578

info@elpgroep.nl

Werkwijze bij de elpgroep

In een intakegesprek en met behulp van aanvullende vragenlijsten wordt uw situatie in kaart gebracht. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. In verdere gesprekken zal worden gewerkt aan de behandeldoelen.

Binnen de ELPgroep werken we hierbij vanuit eigen professionaliteit en specialisatie. Als GZ-psychologen werken we praktisch, oplossingsgericht en in overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn vijf tot twaalf gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen.

Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier.

De belangrijkste hulpvragen in de praktijk betreffen:

 • Angstklachten
 • Depressieve klachen
 • Traumagerelateerde klachten
 • Spanningsklachten
 • Slaapproblemen
 • Verwerkingsproblematiek
 • Werk- en studieproblemen
 • Onverklaarbare (vage) lichamelijke klachten; bij deze klachten is er bij medisch onderzoek geen oorzaak gevonden
 • Kinder- en jeugdproblematiek