elpgroep

Locaties in Leiden:

  • Roodenburgerstraat
  • Gezondheidscentrum Merenwijk
  • Gezondheidscentrum Stevenshof

06 - 24558578

info@elpgroep.nl

Behandelingskosten bij de elpgroep

Psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waar een kind woont. De ELPgroep heeft een contract afgesloten met de regio Holland Rijnland. Dit houdt in dat de zorg voor een kind vergoed wordt, wanneer een kind woonachtig is in deze regio en er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of jeugd- en gezinsteam. U hoeft geen eigen risico en geen eigen bijdrage te betalen. De regio Holland Rijnland omvat de volgende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2014 vergoed door de verzekeraar vanuit uw basisverzekering. De ELPgroep heeft een contract afgesloten met alle verzekeraars. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wél onder het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.

De ELPgroep hanteert een tarief voor de zelfbetaler conform het NZa tarief. In 2020 is deze vastgesteld op € 110,27 per consult.

tarief voor een behandelproduct die niet binnen de basisverzekering van een verzekeraar valt (Overig Zorg Produkt) is door de NZa vastgesteld op € 110,27 per consult.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten met een maximum van 12 sessies.