aanmelden

Afspraak en kosten

Hoe maakt u een afspraak?

Psychologische zorg in de eerste lijn is toegankelijk voor iedereen. U kunt zich aanmelden via deze website onder de knop aanmelden. Mocht U liever telefonisch willen aanmelden dan kan dat via ons centrale telefoonnummer 06-24558578. Binnen enkele werkdagen zal er contact met U  worden opgenomen door een van onze psychologen voor het plannen van een intakegesprek.  In schoolvakanties kan het wat langer duren dat er contact wordt opgenomen. Na de intake zal er behandeling volgen door dezelfde psycholoog.

Op dit moment hanteren we een wachttijd van ongeveer 3 maanden. Dit is een gemiddelde wachttijd die per locatie enkele weken naar boven of naar beneden kan afwijken.

Helaas hebben we een STOP voor aanmeldingen jeugd (onder de 18 jaar) vanwege zwangerschapsverlof van Ingeborg van der Vecht.

Wat zijn de kosten?

Psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waar een kind woont. De ELPgroep heeft een contract afgesloten met de regio Holland Rijnland. Dit houdt in dat de zorg voor een kind vergoed wordt, wanneer een kind woonachtig is in deze regio en er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of jeugd- en gezinsteam. U hoeft geen eigen risico en geen eigen bijdrage te betalen. De regio Holland Rijnland omvat de volgende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude

Psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2014 vergoed door de verzekeraar vanuit uw basisverzekering. De ELPgroep heeft een contract afgesloten met alle verzekeraars. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wél onder het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.

De ELPgroep hanteert een tarief voor de zelfbetaler conform het NZa tarief. In 2019 is deze vastgesteld op  € 105,25 per consult.

Het tarief voor een behandelproduct die niet binnen de basisverzekering van een verzekeraar valt (Overig Zorg Produkt) is door de NZa vastgesteld op € 105,25 per consult.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten met een maximum van 12 sessies.

 

met-jezelf-in-de-knoop
opgroeien-niet-vanzelf
er-samen-niet-uitkomen
problemen-op-het-werk